Registrace on-line – krok 1

Zadané údaje není možné opravit po odeslání formuláře, proto je prosím před odesláním pečlivě zkontrolujte. V případě, že budete potřebovat jakékoliv informace opravit po odeslání, kontaktujte organizační sekretariát brodovydny2023@cbttravel.cz
 
Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS je úhrada členského příspěvku do 15. 8. 2021.
Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry, každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr symposia.

povinné = povinná pole

 

I. Osobní údaje

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

+ povinné (+420 123456789)

+ (doporučeno)

povinné


  Žádám o vystavení certifikátu

Své evidenční číslo lékaře nalezenete po vyhledání svého jména na stránkách ČLK.

Vzhledem k novým pravidlům pro přidělování kreditů v systému celoživotního vzdělávání vás prosíme o vyplnění vašeho evidenčního čísla lékaře.
 

 

II. Poplatky

povinné do 15.3.2023od 16.3.2023platba
Registrace
Lékař – člen ČNS1 700  Kč2 200  Kč Kč
Lékař - nečlen ČNS, VŠ nelékař2 200  Kč2 700  Kč Kč
Sestra - členka ČAS, technik700  Kč900  Kč Kč
Sestra – nečlenka ČAS800  Kč1 000  Kč Kč
Student, nepracující důchodce300  Kč500  Kč Kč

Plný registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na odborná jednání
 • vstup na výstavu firem
 • konferenční materiály
 • obědy a občerstvení během přednášek
 • certifikát o účasti

 
Společná večeře:

Společná večeře se bude konat 4. května 2023.

Večer je sponzorován ČNS a není financován z prostředků poskytnutých partnery ČNS. Svou účast laskavě vyznačte na registračním formuláři.
 

  do 15.3.2023od 16.3.2023platba
Společná večeře dne 4. května 2023
Společná večeře 4. 5. 2023500 Kč600 Kč
osob × 600 Kč
Poplatky celkem

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. a zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti a storno poplatky souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám.

Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce.

 

III. Způsob platby

 • Kreditní karta povinné


  Zplnomocňuji Congress Business Travel, spol. s r. o. (Lidická 43/66,
  150 00 Praha 5, DIČ: CZ26424053) k čerpání následující platby z kreditní karty Kč:


  *) Pokud jsou jména držitele karty a delegáta odlišná, má organizační sekretariát právo žádat souhlas držitele. Prosíme, vyplňte zde všechny požadované údaje a pro další podrobnosti kontaktujte organizační sekretariát, který Vám pošle zvláštní formulář pro ověření.

  **) CVC2 (MasterCard/EuroCard) nebo CVV2 (American Express, Visa, Diners) kód je vytištěn na zadní straně Vaší kreditní karty na podpisovém štítku (poslední tři číslice).

 • Bankovní příkaz povinné

  Jméno bankyČeská spořitelna
  Adresa bankyVáclavské náměstí 16, Praha 1, Česká republika, 110 00
  SWIFT/BICGIBA CZ PX
  Číslo účtu1942073339
  Kód banky0800
  Jméno účtuCongress Business Travel
  IBANCZ63 0800 0000 0019 4207 3339
  Variabilní symbol 801 + vaše jméno (ke snadnější identifikaci) V případě, že jméno nelze do příkazu k úhradě zadat, prosíme pouze o uvedení číselného variabilního symbolu.

  Veškeré bankovní poplatky hradí příkazce.
  Prosíme o zaslání kopie bankovního příkazu faxem nebo e-mailem organizačnímu sekretariátu.

 

IV. Plátce

Prosím, uveďte jméno plátce vč. fakturační adresy, IČO a DIČ v případě, že platbu nehradíte vlastním jménem.
Pokud si přejete zaslat zálohovou fakturu k platbě, uveďte to prosím do poznámky dole.
 

Platbu nehradím vlastním jménem


povinné


Fakturační adresa

povinné

povinné

povinné


+ (+420 123456789)

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Congress Business Travel spol s r.o., IČO 26424053, DIČ CZ26424053 se sídlem Lidická 43/66, Praha 5 pro účely daného kongresu. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 5-ti let.

 

VI. Poznámky

 

VII. Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 31.3.2023 , vrátí sekretariát uhrazenou částku. Od 1.4.2023 není možné účast zrušit, sekretariát však zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.