Registrace on-line – krok 1

Zadané údaje není možné opravit po odeslání formuláře, proto je prosím před odesláním pečlivě zkontrolujte.
V případě, že budete potřebovat jakékoliv informace opravit po odeslání, kontaktujte organizační sekretariát kongrescns2022@cbttravel.cz
 
Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS je úhrada členského příspěvku do 31. března 2022.
 
Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body.
Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr kongresu.

povinné = povinná pole

 

I. Osobní údaje

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

 

+ povinné (+420 123456789)

+ (doporučeno)

povinné  Žádám o vystavení certifikátu

   

Své evidenční číslo lékaře nalezenete po vyhledání svého jména na stránkách ČLK.
Vzhledem k novým pravidlům pro přidělování kreditů v systému celoživotního vzdělávání vás prosíme o vyplnění vašeho evidenčního čísla lékaře.
 

 

II. Poplatky

povinné do 20.4.2022od 21.4.2022platba
Registrace
Lékař – člen ČNS2 800  Kč3 500  Kč Kč
Lékař – nečlen ČNS, VŠ nelékař3 500  Kč3 900  Kč Kč
Sestra – členka ČAS, technik1 600  Kč2 000  Kč Kč
Sestra – nečlenka ČAS1 900  Kč2 300  Kč Kč
Student, nepracující důchodce500  Kč700  Kč Kč
Zvaný řečník0  Kč0  Kč Kč

Registrační poplatek po účastníky zahrnuje:

 • vstup na odborná jednání
 • vstup na výstavu firem
 • vstup na firemní symposia
 • tištěné materiály
 • jmenovka
 • certifikát o účasti
 • občerstvení během přestávek

 

  do 20.4.2022od 21.4.2022platba
Společná večeře 2. června 2022
Společná večeře 2. června 2022600 Kč700 Kč
osob × 700 Kč

Snížený poplatek možno uhradit do 20. dubna 2022.
 

Poplatky celkem

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. a zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akce. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti a storno poplatky souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám.

Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce.

 

III. Způsob platby

 • Kreditní karta povinné


  Zplnomocňuji Congress Business Travel, spol. s r. o. (Lidická 43/66,
  150 00 Praha 5, DIČ: CZ26424053) k čerpání následující platby z kreditní karty Kč:


  *) Pokud jsou jména držitele karty a delegáta odlišná, má organizační sekretariát právo žádat souhlas držitele. Prosíme, vyplňte zde všechny požadované údaje a pro další podrobnosti kontaktujte organizační sekretariát, který Vám pošle zvláštní formulář pro ověření.

  **) CVC2 (MasterCard/EuroCard) nebo CVV2 (American Express, Visa, Diners) kód je vytištěn na zadní straně Vaší kreditní karty na podpisovém štítku (poslední tři číslice).

 • Bankovní příkaz povinné

  Jméno bankyČeská spořitelna
  Adresa bankyVáclavské náměstí 16, Praha 1, Česká republika, 110 00
  SWIFT/BICGIBA CZ PX
  Číslo účtu1942073339
  Kód banky0800
  Jméno účtuCongress Business Travel
  IBANCZ63 0800 0000 0019 4207 3339
  Variabilní symbol 701 + vaše jméno (ke snadnější identifikaci - nepovinné ale doporučené) V případě, že jméno nelze do příkazu k úhradě zadat, prosíme pouze o uvedení číselného variabilního symbolu.

  Veškeré bankovní poplatky hradí příkazce.
  Prosíme o zaslání kopie bankovního příkazu faxem nebo e-mailem organizačnímu sekretariátu.

 

IV. Plátce

Prosím, uveďte jméno plátce vč. fakturační adresy, IČO a DIČ v případě, že platbu nehradíte vlastním jménem.
 

Platbu nehradím vlastním jménem

povinné


Fakturační adresa

povinné

povinné

povinné


+ (+420 123456789)

Žádám o vystaveni zalohové faktury na adresu tohoto plátce


V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Congress Business Travel spol s r.o., IČO 26424053, DIČ CZ26424053 se sídlem Lidická 43/66, Praha 5 pro účely daného kongresu. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 5-ti let.

 

VI. Poznámky